Култура

Наша одговорност е да им обезбедиме на клиентите професионални решенија за LED осветлување, ориентирани кон побарувачката на пазарот и врз основа на карактеристиките на примената на различни пазари, во комбинација со предностите на ЛЕР, развивме различни производи за апликација за осветлување на ЛЕР и ги заменивме традиционалните ламби во сродни полиња да станат главни производи за осветлување на пазарот.

about (3)

1. Филозофија на компанијата

Осветлувањето го прави животот подобар

2. Мисија на компанијата

Постојано создавајте вредност за клиентите со висококвалитетни, професионални и конкурентни производи за осветлување.

3. Вредности на компанијата

Искрен и доверлив, праведен и пријателски.

Посветете и придонесете, тимска работа и соработка.

Вредно и вредно, отворено и претприемничко.

Доброволна и само-дисциплина, практична и фокусна.